Archive for month: September 2012

De la 1 noiembrie etichetarea pneurilor va fi obligatorie

Potrivit regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali, publicat în Jurnalul Oficial L 342 , 22/12/2009,  incepând cu 1 noiembrie, etichetarea pneurilor va fi obligatorie.

Regulamentul CE nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 a intrat în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se va aplica de la 1 noiembrie 2012 în toate statele membre UE.

Parlamentul a aprobat propunerea de regulament privind etichetarea pneurilor pe 25 noiembrie 2009.

Regulamentul stabileşte formatul etichetei care va fi aplicată pneurilor, obligaţiile şi responsabilităţile atât ale furnizorilor, cât şi ale distribuitorilor, precum şi alte dispoziţii.

Pneurile sunt responsabile de 20% – 30 % din consumul de combustibil al vehiculelor datorită rezistenței lor la rulare. Astfel, reducerea rezistenței la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficiența energetică a transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor, se arată în documentul oficial. Regulamentul se aplică pneurilor C1, C2 și C3.

Eticheta va conţine informaţii cu privire la eficiența pneurilor din punctul de vedere al consumului de combustibil, la performanța de aderență pe teren umed și la zgomotul exterior de rulare.

Pentru etichetarea eficienţei consumului de combustibil în cazul pneurilor, se va folosi conceptul de etichetă energetică, care clasifică produsele pe o scară de la „A” (cel mai bun) la „G” (cel mai slab), etichetă care este aplicată în prezent aparatelor electrocasnice.

În cazul în care utilizatorilor finali li se oferă la punctul de vânzare posibilitatea de a alege între mai multe tipuri de pneuri destinate montării la un vehicul nou pe care intenționează să-l achiziționeze, furnizorii și distribuitorii vor trebui să le furnizeze acestora, înainte de vânzare, pentru fiecare dintre pneurile propuse spre alegere, informații despre clasa de eficiență a consumului de combustibil, despre clasa de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia și, dacă este cazul, despre clasa de aderență pe teren umed corespunzătoare pneurilor C1, C2 și C3.

Sursa

Ne va trebui permis pentru mopede

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice fost aprobat de către Senat în data de 17 septembrie 2012.

Principala modificare a Codului Rutier adusa de noua lege este introducerea mopedelor şi a triciclurilor în categoria autovehiculelor şi obligativitatea obţinerii permisului de conducere pentru acestea.

Astfel, proiectul de lege prevede introducerea categoriei AM, dedicată mopedelor, începând cu data de 19 ianuarie 2013. Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere la această categorie este de 16 ani împliniţi, iar valabilitatea permisului este de 10 ani.

Proba practică din cadrul examenului de obţinere a permisului de conducere, pentru categoria AM, constă doar în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. În cazul deţinerii unui permis de conducere eliberat pentru orice categorie, acestea sunt considerate valabile şi pentru vehiculele din categoria AM.

Modificări importante există şi la nivelul vârstei minime pentru obţinerea permisului de conducere. În cazul aprobării finale a proiectului de act normativ, vârsta minimă de 18 ani va fi asociată categoriilor A2, B, BE, C1, C1E şi Tr, vârsta minimă de 16 ani pentru categoriile AM, A1 şi B1 şi vârsta minimă de 21 de ani pentru categoriile C, CE, D1, D1E şi triciclurile cu motor din categoria A.

Permisele de conducere pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv vor fi eliberate conducătorilor cu vârsta minimă de 24 de ani.

Pentru motocicletele din categoria A, limita minimă de vârstei este de 20 de ani şi o experienţă de cel puţin doi ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau cel puţin 24 de ani.