Archive for month: October 2012

Decizia pentru strategiile de innoire a parcului auto din Romania

Decizia 499 din 22 octombrie 2012 (Decizia 499/2012) a fost publicata in Monitorul Oficial 717 din 22 octombrie 2012 (MO. 717/2012) – Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru elaborarea si implementarea unei strategii de innoire a parcului auto din Romania si incurajarea producatorilor autohtoni de autoturisme.

Art. 1. –

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interministrial pentru elaborarea si implementarea unei strategii de innoire a parcului auto din Romania si incurajarea producatorilor autohtoni de autoturisme, denumit in continuare Comitetul, organism nepermanent, fara personalitate juridica, in componenta prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2. –

La lucrarile Comitetului pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania.

Art. 3. –

(1) Comitetul are urmatoarele atributii principale:
a) analiza situatiei pietei auto din Romania;
b) formularea de propuneri financiar-fiscale, procedurale si legislative pentru implementarea unei strategii de innoire a parcului auto din Romania si incurajarea producatorilor autohtoni de autoturisme.
(2) Pana la data de 15 decembrie 2012, Comitetul va prezenta Guvernului Romaniei rezultatele analizei si propunerile corespunzatoare.

Modificarii in codul rutier

Legea pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost adoptata marti, 23 Octombrie 2012 de Camera Deputatilor. Pentru a se putea aplica, noile reguli de circulatie mai trebuie doar promulgate de presedintele Romaniei si publicate in Monitorul Oficial.

Despre mopede

Potrivit noilor reglementari, mopedele sunt considerate autovehicule, ceea ce inseamna ca pentru a le conduce este nevoie de permis de conducere.

Mopedul este un “vehicul, cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric”.

Prin modificarile aduse art. 6 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice “Mopedele (…) sunt considerate autovehicule”.

Astfel, pentru a le conduce s-a introdus categoria de permis AM, care poate fi obtinut numai de persoane cu varsta minima de 16 ani impliniti.

Permisul pentru categoria AM va fi valabil 10 ani, iar obtinerea lui va fi conditionata, la fel ca in cazul celorlalte categorii, de sustinerea unei probe teoretice de verificare a cunostintelor si a unei probe practice de verificare a aptitudinilor si comportamentului.

Noile reguli precizeaza ca proba practica pentru categoria AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate, conditiile de obtinere a permisului de conducere urmand sa se stabileasca prin regulament.

Reinnoirea de permis se va face numai cu vizita medicala

O alta modificare la Codul Rutier, prevazuta in legea adoptata marti de deputati, se refera la reinnoirea permisului de conducere, care se va face doar dupa un control medical prealabil.

Noile reglementari rutiere stabilesc ca prelungirea valabilitatii administrative a permisului de conducere este conditionata de efectuarea verificarii medicale corespunzatoare categoriilor de permis detinute.

Pana acum, la reinnoirea unui permis auto expirat, nu se impunea efectuarea examinarii medicale. Legea precizeaza clar ca eliberarea permiselor de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza fara sustinerea unui nou examen, insa vor trebui respectate anumite conditii, care vor fi stabilite printr-un ordin al ministrului administratiei si internelor.

Incalcarea regulilor de circulatie pe biciclete se va sanctiona

Legea prin care se modifica Codul rutier contine si cateva reglementari noi in ceea ce priveste circulatia pe biciclete.

Astfel, noile reguli prevad ca, daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectiva.

In plus, conform noilor prevederi, Codul rutier mai include in categoria contraventiilor care vor fi sanctionate cu amenzi din clasa a III-a de sanctiuni (de la 6 la 8 puncte-amenda) si ” nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor”.

Echivalari intre categorii permiselor auto

Noile reglementari permit si o serie de echivalari intre anumite categorii sau subcategorii ale permiselor de conducere, necesare pentru transpunerea in legislatie nationala a anumitor prevederi din Directiva 2006/126/CE, publicata in 30 decembrie 2006.

Astfel, categoriile si subcategoriile de vehicule pentru care au fost emise permise de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 se echivaleaza cu categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permise de conducere dupa aceasta data in felul urmator:

 • a) categoria A cu categoria A;
 • b) categoria B cu categoria B;
 • c) categoria BE cu categoria BE;
 • d) categoria C cu categoria C;
 • e) categoria CE cu categoria CE; 7
 • f) categoria D cu categoria D;
 • g) categoria DE cu categoria DE;
 • h) categoria Tb cu categoria Tb;
 • i) categoria Tv cu categoria Tv;
 • j) categoria Tr cu categoria Tr;
 • k) subcategoria Al cu categoria Al;
 • l) subcategoria B1 cu categoria B1;
 • m) subcategoria C1 cu categoria C1;
 • n) subcategoria C1E cu categoria C1E;
 • o) subcategoria Dl cu categoria Dl;
 • p) subcategoria D1E cu categoria D1E.

Permisele de conducere eliberate anterior datei de 19 ianuarie 2013 isi pastreaza valabilitatea administrativa pana la data expirarii mentionata in acestea.

Noile prevederi ale Codului rutier urmeaza sa intre in vigoare la 19 ianuarie 2013, cu conditia ca pana atunci actul normativ sa fie promulgat de presedintele Romaniei si publicat apoi in Monitorul Oficial.

Ordonanta de urgenta 1/2012 a fost aprobata prin lege

A fost publicată Legea nr. 185/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724/25.10.2012,  pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege.

A fost publicat Decretul 653 din 23 octombrie 2012 (Decretul 653/2012) in Monitorul Oficial 724 din 25 octombrie 2012 (MO 724/2012)
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 a stabilit:

 • suspendarea, pe perioada 31 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2013, a prevederilor referitoare la obligaţia de plată a taxei cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
 • suspendarea implicită, pe perioada 31 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2013, a prevederilor referitoare la eliberarea adeverinţei care să ateste faptul că, la prima transcriere a dreptului de proprietate în România pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi până la intrarea în vigoare a Legii, proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală;
 • restituirea, la cerere, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate în România, a unui autovehicul rulat, achitată în perioada 13 ianuarie 2012 – 31 ianuarie 2012, potrivit art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 coroborat cu art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Taxa de prima inmatriculare auto va fi inlocuita cu una de mediu

Taxa auto a fost introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi emisiilor de dioxid de carbon, iar în ultimii ani a fost modificată de mai multe ori. Astfel, în 2011, cuantumul taxei auto a fost majorat în medie cu 45-50%, dar cu o creştere dublă sau aproape triplă pentru vehicule poluante, pentru ca în acest an să fie redusă cu până la 25%.

În acelaşi timp, în luna ianuarie, Guvernul a decis ca taxa de primă vânzare a maşinilor înmatriculate înainte de 2007 să fie suspendată până la începutul anului viitor, urmând ca persoanele care au plătit deja această taxă să primească banii înapoi.

Taxa de primă vânzare trebuia percepută cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa de poluare.

Guvernul este obligat să restituie proprietarilor de autovehicule o sumă totală de 400 milioane euro, reprezentând taxa percepută ilegal de fostul Executiv.

Pe rolul instanţelor judecătoreşti sunt înregistrate aproximativ 80.600 dosare deschise în 2011-2012 pentru restituirea taxei de poluare auto.

Sursa: Mediafax

Ce cheltuieli suporta clientul in cazul inchirierii unei masini?

Din legea taximetriei

 • Lege nr. 38 din 20 ianuarie 2003, publicata in M. Of. 45 din 28.01.2003
 • completata de legea nr.265/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 03/08/2007
 • Ordonanta de urgenta nr. 153/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 21/12/2007

aflam:

Sectiunea 3 – Executarea transportului de persoane in regim de inchiriere a autoturismului

Art. 25

 • (1) Transportul in regim de inchiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducator auto, pus la dispozitia clientului pe baza de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestatiei contractate, pe baza de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul in regim de inchiriere se realizeaza pe orice traseu, la cererea expresa a clientului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducatorul auto trebuie, obligatoriu, sa detina atestat profesional si sa fie angajat al transportatorului autorizat.
 • (2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa si serviciul de inchiriere de autoturisme fara conducator auto, pe care le pune la dispozitia clientilor pe baza de contract.
 • (3) Serviciul de inchiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de catre orice operator economic inregistrat la registrul comertului in conditiile legii, pe baza certificatului de inmatriculare emis de acesta.
 • (4) In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, clientii suporta, in afara contractului, costurile carburantilor consumati, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurarii pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.
 • (5) In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, dupa caz, nu poate inchiria autoturismul daca clientul nu face dovada ca detine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Inchirierea autoturismului fara conducator auto se va mentiona expres in contractul de inchiriere, care trebuie sa contina si prevederi privind obligatiile clientului privind restituirea vehiculului.
 • (6) Pentru executarea serviciului de transport in regim de inchiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:
  • a) copia conforma a autorizatiei de transport in regim de inchiriere, care este valabila in prezenta documentelor mentionate la art. 12 alin. (1) lit. a), c), d) si e);
  • b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a intregului transport contractat;
  • c) contractul incheiat intre transportatorul autorizat si client;
  • d) documentele stabilite conform legislatiei in vigoare privind circulatia rutiera.
 • (7) Pentru executarea serviciului de inchiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie sa existe copia conforma a certificatului de inmatriculare emis de registrul comertului, eliberata, la cerere, de catre autoritatea de autorizare pentru o durata de 5 ani. Copia conforma este valabila in prezenta urmatoarelor documente sau insemne, respectiv:
  • a) certificatul de inmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;
  • b) asigurarea persoanelor si a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad in sarcina transportatorului autorizat;
  • c) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
  • d) contractul de inchiriere al autoturismului si documentele de plata anticipata a serviciului.
 • (8) La efectuarea controlului, in cazul lipsei documentelor sau insemnelor prevazute, se aplica prevederile art. 12.
 • (9) Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de inchiriere; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si sa nu aiba inscrisuri, insemne, dotari si accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi.
 • (10) Autoturismele utilizate in efectuarea serviciului de transport in regim de inchiriere sau in efectuarea serviciului de inchiriere de autoturisme trebuie sa aiba atasate, vizibil, pe coltul stanga jos al parbrizelor fata si spate, cate un ecuson realizat si eliberat in conditiile art. 11 alin. (6) si (7), pentru intreaga perioada de valabilitate a copiei conforme.
 • (11) Transportatorii autorizati sau operatorii economici, dupa caz, sunt obligati ca, pe cheltuiala proprie, sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, dupa caz, conducatorului autovehiculului.

Normele de aplicare la legea taximetriei

Am scapat de taxa auto!

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă legată de suspendarea unor dispoziţii ale legii nr. 9/2012  a fost aprobat cu 219 voturi pentru, un vot împotrivă şi 15 abţineri in camera deputatiilor. Proiectul de lege a fost emis în ianuarie de guvernul Boc și abia in 9 octombrie, dupa 10 luni, a primit aprobarea Parlamentului.

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională pentru acest proiect de lege.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aplicarea dispozițiilor art. 2 lit. i), ale art 4. alin. (2) și a celor privind prima transciere a dreptului de proprietate art. 5 alin (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, se suspendă până la 1 ianuarie 2013, se arată în textul de lege.

Cei care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestei legi și data intrării ăn vigoare a prezentei ordonanțe de urgenta, pot solicita restituirea acesteia.

Sumele se restituie la cererea contribuabilului, adresată organului fiscal competent.

Consulta proiectul de lege adoptat de Camera Deputatilor