Category Archives: Stiri

TRANSPORT Utilaje

Compania noastra poate transportautilaje cu o greutate mai mica de 10 tone precum: STIVUITOARE, TRANSPALETI, MOTOSTIVUITOARE, TRACTORASE, NACELE, pompe de caldura si alte echipamente tehnice – ATAT IN BUCURESTI CAT SI IN TOATA TARA.

Oferim transport auto si transport utilaje din si catre toate judetele Romaniei: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vaslui, Vrancea.

Dintre autovehiculele, utilajele sau echipamentele care se incadreaza in aceaste categori, mentionam:

 • furgonete, dube si dubite (van);
 • transport utilaje si echipamente de constructii de constructii (maxim 10 tone);
 • utilaje si masini agricole;
 • utilaje si masini industriale (sarcina maxima de 10 tone), etc.

Pentru orice detalii, va invitam sa ne contactati.

Inoirea parcului auto

Din dorinta de a avea cele mai competitive servicii la cele mai mici preturi investim periodic in reinoirea parcului auto. Astazi va prezentam cel mai nou membru al echipei:

Suntem 100% corecti

licentaOrdonanţa de urgenţă nr. 11/2013 care modifica şi completeaza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere ne inpune la art 11: “Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.”

România se confruntă în ultima perioadă cu o serie de evenimente rutiere cu consecinţe extrem de grave, în care sunt implicate vehicule care efectuează transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fără ca aceste operaţiuni de transport să fie autorizata si ţinând seama de faptul că se constată o creştere alarmantă a transporturilor cu vehicule rutiere destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, nefiind omologate şi agreate în acest sens, iar conducătorii auto ai acestora nu au o pregătire specifică, astfel încât se pune în pericol siguranţa rutieră, se impune luarea unor măsuri preventive sau coercitive, după caz.

Noi suntem 100% corecti si respectam toate regulamentele rutiere in vigoare. Avem licenta de la ARR pentru transportul international de marfuri contra cost in numele unui tert valabila pentru transportul national de vehicule defecte sau avariate. Cu noi masina ta este in siguranta!

Restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

business_finance_money_euroUn Proiect de Ordin privind procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi pentru modificarea Anexei nr. 4 la Ordinul comun nr. 490/407/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, a fost publicat pe siteul ministerului de finante in data de 06.06.2014

Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

 • taxă pe poluare pentru autovehicule;
 • taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;
 • taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • taxă neutilizată;
 • diferenţe de sume plătite;
 • valoarea reziduală a timbrului;
 • cheltuieli băneşti;
 • alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;
 • actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum;
 • dobânda calculată conform hotărârilor judecătoreşti.

Art. 1 – (1) Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal – bugetare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.

(3) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2), depuse de contribuabili, se soluţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului tranşelor anuale aprobate la restituire al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.

Art. 2 (1)Taxa pe poluare pentru autovehicule şi  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecată precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreştise actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.) după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100

unde:

A – suma totală de plată, ca urmare a actualizării;

sume de actualizat – suma corespunzătoare unei transe, conform graficului, la valoarea titlului executoriu;

IPC – indicele preturilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna corespunzatoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăţi.

(2) Dobânda stabilită de instanţele judecătoreşti se calculează până la data plăţii integrale, respectiv până la data plăţii fiecărei tranşe.

Art. 3 Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferentele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plătii, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, din bugetul Fondului pentru mediu.

Art. 4 Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare:

a) Cerere de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Înstiintare de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoresti, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Referat privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 4;

d) Decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plătii integrale si cheltuielile de judecată, precum si orice alte sume stabilite de instantele de judecată prin hotărâri judecătoresti, prevăzută în anexa nr. 5;

e) Proces – verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, prevăzut în anexa nr. 6;

f) Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire în baza hotărârilor judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 7;

g) Borderou privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 8;

h) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 9;

i) Notă privind restituirea unor sume, prevăzută în anexa nr. 10;

j) Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii, prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 5 Administratia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, si Ministerul Finanțelor Publice, prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în mod corespunzător, în funcţie de instituţia publică obligată la plată în baza dispozitivului hotărârii judecătoreşti executorii.

            Art.6 Procedura prevăzută de prezentul ordin se aplică de instituţiile publice implicate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.7 Anexa nr. 4 la Ordinul comun nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I,  nr. 175 din 29.03.2013,  se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.