Blog

Ordonanta de urgenta 1/2012 a fost aprobata prin lege

A fost publicată Legea nr. 185/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724/25.10.2012,  pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege.

A fost publicat Decretul 653 din 23 octombrie 2012 (Decretul 653/2012) in Monitorul Oficial 724 din 25 octombrie 2012 (MO 724/2012)
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 a stabilit:

  • suspendarea, pe perioada 31 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2013, a prevederilor referitoare la obligaţia de plată a taxei cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
  • suspendarea implicită, pe perioada 31 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2013, a prevederilor referitoare la eliberarea adeverinţei care să ateste faptul că, la prima transcriere a dreptului de proprietate în România pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi până la intrarea în vigoare a Legii, proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală;
  • restituirea, la cerere, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate în România, a unui autovehicul rulat, achitată în perioada 13 ianuarie 2012 – 31 ianuarie 2012, potrivit art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 coroborat cu art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Tags: ,

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Spamcheck Enabled)