Tag Archives: decizia 499/2012

Decizia pentru strategiile de innoire a parcului auto din Romania

Decizia 499 din 22 octombrie 2012 (Decizia 499/2012) a fost publicata in Monitorul Oficial 717 din 22 octombrie 2012 (MO. 717/2012) – Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru elaborarea si implementarea unei strategii de innoire a parcului auto din Romania si incurajarea producatorilor autohtoni de autoturisme.

Art. 1. –

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interministrial pentru elaborarea si implementarea unei strategii de innoire a parcului auto din Romania si incurajarea producatorilor autohtoni de autoturisme, denumit in continuare Comitetul, organism nepermanent, fara personalitate juridica, in componenta prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2. –

La lucrarile Comitetului pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania.

Art. 3. –

(1) Comitetul are urmatoarele atributii principale:
a) analiza situatiei pietei auto din Romania;
b) formularea de propuneri financiar-fiscale, procedurale si legislative pentru implementarea unei strategii de innoire a parcului auto din Romania si incurajarea producatorilor autohtoni de autoturisme.
(2) Pana la data de 15 decembrie 2012, Comitetul va prezenta Guvernului Romaniei rezultatele analizei si propunerile corespunzatoare.