Tag Archives: rent a car

Ce cheltuieli suporta clientul in cazul inchirierii unei masini?

Din legea taximetriei

 • Lege nr. 38 din 20 ianuarie 2003, publicata in M. Of. 45 din 28.01.2003
 • completata de legea nr.265/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 03/08/2007
 • Ordonanta de urgenta nr. 153/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 21/12/2007

aflam:

Sectiunea 3 – Executarea transportului de persoane in regim de inchiriere a autoturismului

Art. 25

 • (1) Transportul in regim de inchiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducator auto, pus la dispozitia clientului pe baza de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestatiei contractate, pe baza de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul in regim de inchiriere se realizeaza pe orice traseu, la cererea expresa a clientului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducatorul auto trebuie, obligatoriu, sa detina atestat profesional si sa fie angajat al transportatorului autorizat.
 • (2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa si serviciul de inchiriere de autoturisme fara conducator auto, pe care le pune la dispozitia clientilor pe baza de contract.
 • (3) Serviciul de inchiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de catre orice operator economic inregistrat la registrul comertului in conditiile legii, pe baza certificatului de inmatriculare emis de acesta.
 • (4) In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, clientii suporta, in afara contractului, costurile carburantilor consumati, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurarii pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.
 • (5) In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, dupa caz, nu poate inchiria autoturismul daca clientul nu face dovada ca detine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Inchirierea autoturismului fara conducator auto se va mentiona expres in contractul de inchiriere, care trebuie sa contina si prevederi privind obligatiile clientului privind restituirea vehiculului.
 • (6) Pentru executarea serviciului de transport in regim de inchiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:
  • a) copia conforma a autorizatiei de transport in regim de inchiriere, care este valabila in prezenta documentelor mentionate la art. 12 alin. (1) lit. a), c), d) si e);
  • b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a intregului transport contractat;
  • c) contractul incheiat intre transportatorul autorizat si client;
  • d) documentele stabilite conform legislatiei in vigoare privind circulatia rutiera.
 • (7) Pentru executarea serviciului de inchiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie sa existe copia conforma a certificatului de inmatriculare emis de registrul comertului, eliberata, la cerere, de catre autoritatea de autorizare pentru o durata de 5 ani. Copia conforma este valabila in prezenta urmatoarelor documente sau insemne, respectiv:
  • a) certificatul de inmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;
  • b) asigurarea persoanelor si a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad in sarcina transportatorului autorizat;
  • c) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
  • d) contractul de inchiriere al autoturismului si documentele de plata anticipata a serviciului.
 • (8) La efectuarea controlului, in cazul lipsei documentelor sau insemnelor prevazute, se aplica prevederile art. 12.
 • (9) Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de inchiriere; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si sa nu aiba inscrisuri, insemne, dotari si accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi.
 • (10) Autoturismele utilizate in efectuarea serviciului de transport in regim de inchiriere sau in efectuarea serviciului de inchiriere de autoturisme trebuie sa aiba atasate, vizibil, pe coltul stanga jos al parbrizelor fata si spate, cate un ecuson realizat si eliberat in conditiile art. 11 alin. (6) si (7), pentru intreaga perioada de valabilitate a copiei conforme.
 • (11) Transportatorii autorizati sau operatorii economici, dupa caz, sunt obligati ca, pe cheltuiala proprie, sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, dupa caz, conducatorului autovehiculului.

Normele de aplicare la legea taximetriei