Tag Archives: timbrul de mediu pentru autovehicule

OMFP 490/407/2013 restituirea valorii timbrului de mediu pentru autovehicule

platformaOrdin comun al ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului finantelor publice nr. 490/407 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarâri definitive si irevocabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 175 din 29 martie 2013.

ART. 1
Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 1.

ART. 2
(1) Se aprobă modelul şi conținutul următoarelor formulare:

  • a) Înştiințare de restituire a unor sume reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 2;
  • b) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanțele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 3;
  • c) Evidența cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 4;
  • d) Cerere de eliberare a adeverinței prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 5;
  • e) Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 6;
  • f) Referat privind determinarea diferenței de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Anexele nr. 1 ‐ 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3
Administrația Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, şi Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală şi unitățile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PROCEDURĂ de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

CAPITOLUL I
Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

  • 1. Cadru general
  • 2. Procedura de restituire a sumelor rezultate ca diferență între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
  • 3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule
  • 4. Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferențele de timbru rezultate în urma contestării acestuia

CAPITOLUL II
Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, precum şi cheltuieli băneşti stabilite de aceste instanțe şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită

CAPITOLUL III
Procedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013

CAPITOLUL IV
Procedura de restituire în situația în care autovehiculul pentru care s‐a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat

ANEXA 2 – ÎNŞTIINȚARE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

ANEXA 3 – CERERE DE RESTITUIRE a sumelor stabilite de instanțele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile

ANEXA 4 –  EVIDENȚA – cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

ANEXA 5 – CERERE – de eliberare a adeverinței prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului

ANEXA 6 – ADEVERINȚĂ – prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului

ANEXA 7 – REFERAT – privind determinarea diferenței de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

Sursa: ANAF